Aanbod werkgever

HR-projecten op maat van concept tot operationele uitvoering

In welke rol u het nodig heeft: als projectleider of louter als adviseur langs de zijlijn. We Hieronder vindt u alvast een overzicht van thema’s waarin reeds expertise in werd opgebouwd. Een project is altijd op uw maat. Contacteer ons met uw vraagstuk. We luisteren en formuleren een voorstel dat u best past.

 • Strategische workshop – bepalen van kernwaarden, visie, missie
 • Actualiseren van functiebeschrijvingen – competentieprofielen
 • Competentie denken invoeren en integreren in HR-aanpak – competenties tot ‘leven wekken’ bij medewerkers
 • Teamontwikkeling – beter samenwerken
 • Interne communicatie
 • Begeleiding bij (organisatie) verandering
 • Interne mobiliteit – job crafting
 • Optimaliseren van HR processen: rekrutering/selectie – assessment center – jury – development – functionering & evaluatiesystemen – onthaal & exit – welzijnsbeleid: burn-out & stress preventie ..

 

Workshops/trainingen op maat

Ons trainingsaanbod vernieuwt regelmatig – onderstaande thema’s geven alvast een beeld van wat er mogelijk is als thema. We maken workshops en trainingen op uw maat. Contacteer ons. We luisteren.

 • Functionering – en evaluatiecyclus in theorie en praktijk
 • POP-gesprekken voeren hoe doe je dat?
 • Competenties in de praktijk tot ‘leven wekken’
 • Sollicitatiegesprekken voeren – interne selecties uitvoeren
 • Verbindend leiderschap -  (Zelf) leiderschap
 • Omgaan met (de)motivatie – weerstand - conflict
 • Sterker samenwerken
 • Geweldloze communicatie
 • Moeilijke gesprekken voeren
 • Assertiviteit
 • Train de Trainer - werkplekleren
 • Specifiek voor lokale besturen (Stad, gemeente en OCMW, provincie): hoe een beroepscommissie vermijden – integratie in opleiding functionering- en evaluatiecyclus rekening houden met de RPR
 •  

Development centers – MBTI profielbepaling

Een development center is een vertrekpunt voor een persoonlijk ontwikkel- en groeitraject. Je kan inzicht verwerven in sterktes/valkuilen – communicatiestijl, conflicten, .. We stellen een programma op maat op, aangevuld met een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) waar nodig. Individuele coaching kan hierin een onderdeel zijn.

 

Individuele coaching

Open en transparant. We vertrekken steeds met een intakegesprek waarin we onze aanpak toelichten en vooral ook luisteren naar welke verwachtingen u heeft als organisatie, alsook welke verwachtingen de coachee heeft.  Na een duidelijke bepaling van het coachdoel, wordt een POP opgemaakt, dat door alle betrokkenen wordt ondertekend als engagement. Coaching is in het POP slechts een onderdeel. Engagement van de N+1 wordt gestimuleerd.

Executive coaching is eveneens een optie. Net zoals coaching in de natuur.

 

Teamontwikkeling - teambegeleiding

Een groep is nog geen team. Hoe kan je het teamgevoel versterken en zorgen voor meer dynamiek en plezier. We zijn geen eventbureau dat spectaculaire acts zal organiseren. Wel voorzien we in teamdynamische coaching/training aangevuld met een persoonlijk traject voor individuen.

 

Begeleiding bij (organisatie) verandering

Bij organisatieveranderingen is het cruciaal dat uw mensen meezijn en meeblijven. We ondersteunen u als organisatie in uw communicatieaanpak alsook het versterken van het draagvlak bij uw medewerkers.

 

Interne loopbaanbegeleiding - Job crafting – interne mobiliteit

Jobs veranderen, mensen ook. Wat de ene dag de meest motiverende job was, is het misschien morgen door alle veranderingen minder. We helpen mensen zoeken naar hun intrinsieke drijfveren en laten ze matchen met de wat de organisatie kan bieden. Deze vorm past vaak in een (organisatie)veranderingstraject. Wist u werknemers via loopbaan cheques, begeleiding bij deze loopbaanvraagstukken kunnen krijgen. Zicht op Zee en vzw VORM werken op dit vlak samen. Wenst u graag met ons in zee te gaan, aarzel niet en registreer uw vraag: http://www.vzwvorm.be/loopbaanbegeleiding/werkgever - met vermelding dat u wenst samen te werken met Kristien Jenaer.

 

Begeleiding bij beroepscommissie

Als lokaal bestuur kreeg u een formele aanklacht tegen een uitgevoerde evaluatie van een personeelslid. U zoekt een externe deskundige én ervaren partner in het voorzitten/begeleiden van deze beroepscommissie, rekening houdend met uw rechtspositieregeling.

 

Voorzitten van jury – begeleiden bij interne selectie- sollicitatiegesprekken

U zoekt versterking van uw personeelsdienst in het selecteren van nieuwe medewerkers. Of bij interne verschuivingen van mensen. (zie ook interne loopbaanbegeleiding). Onze expertise op vlak van sollicitatiegesprekken voeren, rollenspel op maat & testprocedures samenstellen is uitgebreid. Contacteer ons voor een aanpak op wat u nodig heeft.

 

Deel deze pagina