Herk-de-Stad: nieuw evaluatiesysteem

"De persoonlijk aanpak, de aandacht die we kregen tijdens de voorafgaande gesprekken en de offerte die we mochten ontvangen, was volledig op vraag en volgens het eigen idee van het OCMW en de gemeente Herk-de-Stad. Ideeën en bedenkingen werden door Zicht op Zee aangereikt maar niet opgedrongen. Daardoor hebben beide besturen gekozen hebben om samen te werken met Zicht op Zee. Het ingediende dossier was effectief 'op maat' en was geen dossier dat Kristien Jenaer 'ergens in de kast had liggen en nog eens kon gebruiken'. 

We hebben bovendien mogen vaststellen dat Kristien haar dossier(s) heel goed opvolgt. De afgesproken deadlines werden door Kristien gerespecteerd en dat zorgde er voor dat wat voorzien was, toch op de afgesproken tijdstippen behaald werden. " - Jo Briers, secretaris OCMW 10/01/2017

"Ik heb de uitvoering van de opdracht ‘opleiding evaluatoren & infosessie personeel over het nieuwe evaluatiesysteem’ met Kristien van Zicht op Zee als zeer positief ervaren.  De samenwerking verliep gedurende het ganse traject – van bij de voorbereiding tot aan de evaluatie – vlot en soepel. Er werden duidelijke afspraken gemaakt en deze werden steeds stipt nagekomen. De inhoud van het traject werd bepaald in onderling overleg. De inbreng van Kristien hierin was steeds professioneel en constructief.  

De training zelf verliep in een open, veilige sfeer. De lesgever was zeker bekwaam en had een luisterend oor. Er was steeds ruimte voor vragen. We kregen hele concrete en praktische tips en suggesties om het proces nog te optimaliseren. Vanuit de deelnemers hoorden we enkel positieve signalen. We zien een verdere samenwerking met Zicht op Zee zeker zitten op vlak van training, coaching en HR-ontwikkelingsprojecten." - Marie-José Wilms, Personeelsverantwoordelijke 14/01/2017

 

Herk-de-Stad - is gestart met nieuw systeem van evalueren

  • focus op positieve dialoog
  • wat je aandacht geeft groeit!
  • Zicht op zee ondersteunde met info & opleiding voor alle leidinggevenden

Deel deze pagina