HR in de zorg

Ik kijk uit je te ontmoeten op 9 juni 2016 op het HR congres voor de zorgsector in Affligem.  

Centraal thema dit jaar is “Verandering”.

Hoe zal HR zorgorganisaties (helpen) veranderen?
Zorgorganisaties worden geconfronteerd met heel wat uitdagingen.
Om die uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, moeten er ingrijpende veranderingen plaatsvinden: teams smelten samen, werkprocedures veranderen, organisatieculturen veranderen,…
De HR-afdeling werkt hier vaak intens aan mee. Aan HR om de medewerkers te blijven inspireren, stimuleren en hun competenties verder te ontwikkelen.
Hoe zal HR zelf veranderen?
Ook binnen het vakgebied HR zelf zijn er talrijke evoluties. Denken we maar aan de discussie rond functioneringsgesprekken, co-creatie, verzuimgesprekken, langer werken, 4 generaties op de werkvloer,…
Hoe gaan we om met al deze zaken? Kunnen we daar iets mee doen binnen onze organisatie? En zo ja, hoe pakken we dat het beste aan? Hoe blijven we een organisatie met een ’future proof‘
HR-beleid?

Op dit congres vindt u zeker inspiratie om in balans te blijven doorheen de verandering(en) en om uw toekomstgericht HR-beleid verder uit te stippelen.

 

Deel deze pagina