Belbin teamrollen

Marijke Lingsma

Belbin teamrollen

Het voordeel van een opdracht doen met een team, is dat er meerdere mensen inzitten. Je hoeft dus niet alles zelf te kunnen. Elke teamlid brengt immers eigen ervaringen, deskundigheid en ook persoonlijkheid mee om de klus te klaren. Maar wie doet welke bijdrage in het team het best? Welke rol neemt elke persoon in het team in én wat is de best helpende manier?

Het is zinvol, prettiger én efficiënter samenwerken, als je allen bewust bent van ieders “teamrol”, zodat je ermee kan rekening houden. Het zal helpen om efficiënter te kunnen functioneren, nét omdat ieder doet waar hij of zij goed in is.

De werkvorm TEAMOPSTELLING met de Belbin methodiek, is een werkvorm, die inzicht geeft in de teamdynamiek en de invloed op interactie en samenwerkingen in het team, helder kan weergeven. Hoe sta ik in dit team, wat draag ik bij? Hoe vul ik mijn rol in? Wat helpt en belemmert onze samenwerking? Het begint met begrijpen waar jezelf en de andere staat in het team, hoe je communicatie helpt of irriteert.

Deze concrete en handige tool kan je gebruiken als startpunt en middel om een team ‘voedsel voor gesprek’ te geven op een laagdrempelige én constructieve manier.

Elke deelnemer krijgt een helder persoonlijk rapport. In het werkrelatierapport tussen twee mensen in het team wordt de interactie in zowel sterktes en uitdagingen weer gegeven. Daarnaast krijgt het ganse team ook het volledige teamrapport, met aandacht voor wie in het team de beste bijdrage kan leveren in types van opdrachten. Het verheldert in het maken van keuzes. Zicht op Zee is geaccrediteerd voor Belbin Teamrollen, en kan je team faciliteren in een korte workshop van een halve of ganse dag. 

Contacteer ons, voor info over het inzetten van dit hulpmiddel in je team ontwikkelingstraject. 

Boek je gratis intakegesprek

Reserveer nu
boek je workshop
Wat onze klanten zeggen


“De werksessie Belbin Teamrollen, bleek een goede test voor ons nieuwe team, om inzichten te krijgen in de aanwezige groepsdynamiek. Het heeft ons toegelaten, om elkaar beter te begrijpen, om de drivers van elkaar te ontdekken en te (h)erkennen. Met die kennis, kunnen de teamleden nu beter ingezet worden bij diverse taken. Het heeft ook geholpen om de onderliggende sluimerende conflicten en frustraties te ontmijnen en dat in een veilige omgeving, waarvoor Kristien gezorgd heeft.” Hans

“Zicht op Zee verzorgde een talent- en motivatietraining voor al onze medewerkers binnen een belangrijk organisatieontwikkelingstraject. De klik met Kristien, was er van bij het eerste contact. Ik vat onze samenwerking graag als volgt samen: – enthousiast en betrokken. – In staat het vertrouwen van onze mensen te winnen – én voldoende nuchter om in erg relatiegerichte context resultaatsgericht te blijven kijken!“
Thierry

“Er werd zeer praktijkgericht vanuit de effectieve behoeften van de groep leidinggevenden vertrokken. Ik heb veel persoonlijke inzichten en ideeën opgedaan. Ik kreeg veel handvaten mee als leidinggevenden van een nieuw team.”
Carine

“Bedankt voor de boeiende opleiding, Kristien! Vrij droge materie toch op een vlotte en aangename manier gebracht. Verschillende punten werden gestaafd met voorbeelden uit de praktijk. Er was ruime inbreng mogelijk van de groep. Als er plots een item vanuit de groep naar boven kwam, werd daar uitgebreid stilgestaan zonder onmiddellijk terug naar de presentatie te grijpen.”
Maarten

“De training was erg op maat van onze organisatie. Sterk praktijk gericht. Voldoende herhaling en terugkoppeling naar de vorige sessie. Interactief & Voldoende tijd bij vragen/knelpunten om tot een goed gesprek en duidelijke conclusies te komen”
Wilfried

“Ik heb de uitvoering van de opdracht ‘opleiding evaluatoren & infosessie personeel over het nieuwe evaluatiesysteem’ met Zicht op Zee als zeer positief ervaren. De samenwerking verliep gedurende het ganse traject – van bij de voorbereiding tot aan de evaluatie – vlot en soepel. Er werden duidelijke afspraken gemaakt en deze werden steeds stipt nagekomen. De inhoud van het traject werd bepaald in onderling overleg. De inbreng van Kristien hierin was steeds professioneel en constructief. De training zelf verliep in een open, veilige sfeer. De lesgever was zeker bekwaam en had een luisterend oor. Er was steeds ruimte voor vragen. We kregen hele concrete en praktische tips en suggesties om het proces nog te optimaliseren. Vanuit de deelnemers hoorden we enkel positieve signalen. We zien een verdere samenwerking met Zicht op Zee zeker zitten op vlak van training, coaching en HR-ontwikkelingsprojecten.”
Marie-José

“Ludo slaagt er dikwijls in om op een speelse maar rake manier lastige boodschappen op tafel te krijgen en daardoor op een laagdrempelige manier hardnekkige patronen te benoemen en in beweging te krijgen. Hij vindt het van wezenlijk belang om mensen in hun waarde te laten én tegelijk te stretchen om nieuwe horizonten te willen verkennen.”
Joost

GROEPSTRAINING & WORKSHOPS OP MAAT

 We maken pragmatische opleidingstrajecten & workshop op maat, na een grondige intake.  

   

TEAM COACHING 

Zoek je professionele externe ondersteuning om in je team(s) doelgericht te werken aan werkprocessen, werkresultaten en onderlinge samenwerking? Wil je mensen onderling sterker  verbinden op de organisatiewaarden, -richting en -doelen? Wil je werk maken van een optimalere onderlinge samenwerking en conflicten die leven constructief ombuigen? 

   

BELBIN TEAMROLLEN

De werkvorm TEAMOPSTELLING met de Belbin methodiek, is een werkvorm, die inzicht geeft in de teamdynamiek en de invloed op interactie en samenwerkingen in het team, helder kan weergeven. Deze tool kan je gebruiken als startpunt en middel om een team ‘voedsel voor gesprek’ te geven op een laagdrempelige én constructieve manier.

   

Investeer in je team boek je gratis intakegesprek