Insights discovery & Belbin teamrollen

Marijke Lingsma

Insights discovery & Belbin teamrollen

Deze tools kan je gebruiken als startpunt en middel om een team ‘voedsel voor gesprek’ te geven op een laagdrempelige én constructieve manier.

Hoe sta ik in dit team? Hoe vul ik mijn rol (niet) in? Wat helpt en belemmert onze samenwerking? Het begint met begrijpen waar jezelf en de andere staat in het team, hoe je communicatie helpt of irriteert. Elke deelnemer krijgt een helder persoonlijk rapport. Het teamrapport verheldert in het maken van keuzes. Teamleden van Zicht op Zee zijn gecrediteerd voor Insights Discovery en Belbin Teamrollen

Boek je gratis intakegesprek

Wat onze klanten zeggen


“Zicht op Zee verzorgde een talent- en motivatietraining voor al onze medewerkers binnen een belangrijk organisatieontwikkelingstraject. De klik was er van bij het eerste contact. Ik vat onze samenwerking graag als volgt samen: – enthousiast en betrokken. – In staat het vertrouwen van onze mensen te winnen – én voldoende nuchter om in erg relatiegerichte context resultaatsgericht te blijven kijken!“
Thierry

“Zeer praktijkgericht vanuit de effectieve behoeften van de groep leidinggevenden vertrokken. Veel persoonlijke inzichten en ideeën opgedaan. Ik kreeg veel handvaten mee als leidinggevenden van een nieuw team.”
Carine

“Bedankt voor de boeiende opleiding! Vrij droge materie toch op een vlotte en aangename manier gebracht. Verschillende punten werden gestaafd met voorbeelden uit de praktijk. Er was ruime inbreng mogelijk van de groep. Als er plots een item vanuit de groep naar boven kwam, werd daar uitgebreid stilgestaan zonder onmiddellijk terug naar de presentatie te grijpen.”
Maarten

“De training was erg op maat van onze organisatie. Sterk praktijk gericht. Voldoende herhaling en terugkoppeling naar de vorige sessie. Interactief & Voldoende tijd bij vragen/knelpunten om tot een goed gesprek en duidelijke conclusies te komen”
Wilfried

“Ik heb de uitvoering van de opdracht ‘opleiding evaluatoren & infosessie personeel over het nieuwe evaluatiesysteem’ met Zicht op Zee als zeer positief ervaren. De samenwerking verliep gedurende het ganse traject – van bij de voorbereiding tot aan de evaluatie – vlot en soepel. Er werden duidelijke afspraken gemaakt en deze werden steeds stipt nagekomen. De inhoud van het traject werd bepaald in onderling overleg. De inbreng van Kristien hierin was steeds professioneel en constructief. De training zelf verliep in een open, veilige sfeer. De lesgever was zeker bekwaam en had een luisterend oor. Er was steeds ruimte voor vragen. We kregen hele concrete en praktische tips en suggesties om het proces nog te optimaliseren. Vanuit de deelnemers hoorden we enkel positieve signalen. We zien een verdere samenwerking met Zicht op Zee zeker zitten op vlak van training, coaching en HR-ontwikkelingsprojecten.”
Marie-José

“Ludo slaagt er dikwijls in om op een speelse maar rake manier lastige boodschappen op tafel te krijgen en daardoor op een laagdrempelige manier hardnekkige patronen te benoemen en in beweging te krijgen. Hij vindt het van wezenlijk belang om mensen in hun waarde te laten én tegelijk te stretchen om nieuwe horizonten te willen verkennen.”
Joost

GROEPSTRAINING & WORKSHOPS OP MAAT

 We maken pragmatische opleidingstrajecten op maat, na een grondige intake.  

   

TEAM COACHING – CONFLICTBEGELEIDING

Interactieve werksessies in grote en kleine groepen, soms confronterend en durvend ingaan op waar het er toe doet, met als doel waarderend onderzoekend bespreken om opnieuw te verbinden. 

   

INSIGHTS DISCOVERY & BELBIN TEAMROLLEN

Deze tools kan je gebruiken als startpunt en middel om een team ‘voedsel voor gesprek’ te geven op een laagdrempelige én constructieve manier.

   

Investeer in je team boek je gratis intakegesprek