Team coaching & Training

Marijke Lingsma

Team coaching, training & workshops

Versterk je team met een gericht traject op maat!

Je wil het teamgevoel duurzaam versterken en zorgen voor meer dynamiek en samen werkplezier? Je wil een team en individuele medewerkers meenemen in een veranderproces? Hoe stem je de (nieuwe) organisatiedoelen en gedrag van medewerkers op elkaar af?

Hoe we werken

We zijn geen eventbureau dat spectaculaire acts zal organiseren. Wel voorzien we in dynamische team coaching & groepstraining op maat, gericht deelnemers verbinden en stimuleren tot constructieve samenwerking. Waar nodig en zinvol aangevuld met een persoonlijk traject voor individuele deelnemers.

Onze aanpak is diepgaand, flexibel inspelend op het leerproces van de groep. We luisteren met aandacht en zoeken de invalshoek die voor beweging zorgt . Vanuit een persoonlijk intakegesprek, met respect voor historiek en strategische doelen, de werkcontext bepalen we samen waar we voor u als opdrachtgever het verschil kunnen maken.

Ons aanbod is waar nodig een mix aanbod van digitale en life werksessies of trainingen, aangepast aan wat er nodig en nuttig is. We zorgen dat we zinvol en blijvend de essentie raken om de groep in gewenste beweging te zetten en te houden.

Wat onze klanten zeggen


Kristien verzorgde een talent- en motivatietraining voor al onze medewerkers binnen een belangrijk organisatieontwikkelingstraject. De klik was er van bij het eerste contact. Ik vat onze samenwerking graag als volgt samen: – enthousiast en betrokken. – In staat het vertrouwen van onze mensen te winnen – én voldoende nuchter om in erg relatiegerichte context resultaatsgericht te blijven kijken!“
Thierry

“Er werd zeer praktijkgericht én vanuit de effectieve behoeften van de groep leidinggevenden vertrokken. Ik heb zelf veel persoonlijke inzichten en ideeën opgedaan in de sessies en kreeg veel handvaten mee als leidinggevende van een nieuw team. Bedankt Kristien.”
Carine

“Bedankt voor de boeiende opleiding! Vrij droge materie toch op een vlotte en aangename manier gebracht. Verschillende punten werden gestaafd met voorbeelden uit de praktijk. Er was ruime inbreng mogelijk van de groep. Als er plots een item vanuit de groep naar boven kwam, werd daar uitgebreid stilgestaan zonder onmiddellijk terug naar de presentatie te grijpen.”
Maarten

“De training door Kristien gegeven, was erg op maat van onze organisatie. Sterk praktijk gericht. Voldoende herhaling en terugkoppeling naar de vorige sessie. Interactief & voldoende tijd bij vragen/knelpunten om tot een goed gesprek en duidelijke conclusies te komen. Toffe ervaring!”
Wilfried

“Ik heb de uitvoering van de opdracht ‘opleiding evaluatoren & infosessie personeel over het nieuwe evaluatiesysteem’ met Zicht op Zee als zeer positief ervaren. De samenwerking verliep gedurende het ganse traject – van bij de voorbereiding tot aan de evaluatie – vlot en soepel. Er werden duidelijke afspraken gemaakt en deze werden steeds stipt nagekomen. De inhoud van het traject werd bepaald in onderling overleg. De inbreng van Kristien hierin was steeds professioneel en constructief. De training zelf verliep in een open, veilige sfeer. Kristien is een bekwame lesgever en heeft een luisterend oor. Er was steeds ruimte voor vragen. We kregen hele concrete en praktische tips en suggesties om het proces nog te optimaliseren. Vanuit de deelnemers hoorden we enkel positieve signalen. We zien een verdere samenwerking met Zicht op Zee zeker zitten op vlak van training, coaching en HR-ontwikkelingsprojecten.”
Marie-José

Ludo slaagt er dikwijls in om op een speelse maar rake manier lastige boodschappen op tafel te krijgen en daardoor op een laagdrempelige manier hardnekkige patronen te benoemen en in beweging te krijgen. Hij vindt het van wezenlijk belang om mensen in hun waarde te laten én tegelijk te stretchen om nieuwe horizonten te willen verkennen.”
Joost

GROEPSTRAINING & WORKSHOPS op maat

 We maken pragmatische opleidingstrajecten op maat, na een grondige intake.  

   

TEAM COACHING – CONFLICTBEGELEIDING

Interactieve werksessies in grote en kleine groepen, soms confronterend en durvend ingaan op waar het er toe doet, met als doel waarderend onderzoekend bespreken om opnieuw te verbinden. 

   

BELBIN TEAMROLLEN

Deze tool kan je gebruiken als startpunt en middel om een team ‘voedsel voor gesprek’ te geven op een laagdrempelige én constructieve manier.

   

Investeer in je team boek je gratis intakegesprek