Organisatie Project/procesbegeleiding

Albert Einstein

Organisatie Ontwikkeling

Ondersteun je organisatie in verandering!

We helpen je heel concreet & op maat bij de groeipijnen en ondernemersvragen waar je nu verstrikt in raakt. In organisatieveranderingen is het immers cruciaal dat je mensen mee zijn en mee blijven. Ze zijn het DNA van je organisatie.

Een sterke (andere) koers varen als organisatie, kan enkel als de “vlag op je schip”, stevig & helder de richting aangeeft én ook je bemanning deze vlag kent en wil volgen. 

Mensen zijn niet per se bang van verandering, maar willen wel graag grip blijven houden op de hun situatie. “Word ik hier wel beter van?” Het is belangrijk dat je medewerkers bewust én betrokken kunnen zijn op een helder, sterk-makend veranderverhaal.

Een sterke vlag, concretiseer je met een eenduidig, helder en goed werkend personeelsbeleid, verankerd in de organisatiestrategie. Het is een cruciaal puzzelstuk om in “veranderingen” dagelijks ook in de kleine dingen, in dagelijkse praktijk op je werkvloer te krijgen. Zicht op Zee helpt je resultaatsgericht hierbij.

Hoe we werken

Startend met een persoonlijk intakegesprek, en met respect voor historiek en strategische doelen, organisatiecontext en cultuur, bepalen we samen waar en hoe we voor u als opdrachtgever het verschil kunnen maken. We luisteren met aandacht naar uw organisatienoden en zoeken de invalshoek en momentum, dat voor beweging in de juiste richting zorgt.

Onze aanpak is diepgaand, doelgericht en inlevend, uitgevoerd door ervaren procesbegeleiders, veranderarchitecten, met oog voor concrete helpende resultaten. We werken met alle stakeholders in de organisatie, één-op-één en/of in groep en waar nodig digitaal in diverse werkvormen en interventies op maat.

We kunnen putten uit een rijke bagage aan ervaringen en kennis in het begeleiden in lastige en complexe verandervraagstukken. (Proactief) Conflicten en weerstanden ombuigen naar “goesting” en gedrevenheid daar gaan we voor.

Boek je gratis intakegesprek

Voorbeelden van uitgevoerde projecten

Chemische multinational: Inrichten en faciliteren van strategische beleidsdagen, project & procesbegeleiding in een verandertraject bij diverse afdelingen, Development centers & personal coaching van diverse medewerkers en leidinggevenden.. HR-advies op maat

Voorzieningen bijzondere jeugdzorg: Ondersteunen en begeleiden van een organisatie/team/medewerkers in verandering. Diverse voorzieningen bijzondere jeugdzorg, workshops & individuele coaching medewerkers, executive coaching van leden directie; inrichten en begeleiden van strategische workshops. HR-advies rond optimalisatie van kernprocessen.

Studiebureau: HR-analyse van het personeelsbeleid, met concreet optimalisatie advies-en actieplan. Verdere uitwerking van het actieplan en begeleiding bij de implementatie ervan.

Diverse lokale besturen: Diverse projecten & procesbegeleidingen op maat: Evaluatie decretale graden, omgevingsanalyse, actualiseren van het HR-beleid gericht op performance management, rekrutering & selectie, opleidingsbeleid, functiekaarten met competenties, leiderschapsontwikkeling. Trainingstrajecten in leiderschapsontwikkeling.

Begeleiden van de fusie van twee lokale besturen op het vlak van personeel en organisatie, zowel op administratief als op menselijk vlak.

Gemeentelijke kinderopvang: Beweging brengen in de weerstand rond het samensmelten van twee teams. Advies rond aanpak hiervan; begeleiding van de leidinggevende.

Ziekenhuis, Workshops Visie/missie/waarden bepalen i.k.v. procesbegeleiding optimaliseren van samenwerking directieteam. Individuele executive coaching op maat.

Groep Woonzorgcentra, Faciliteren bij strategische beleidsdagen, nieuwe organisatie/organogram en dienstverlening. Uittekenen van een strategische opleidingsbeleid op maat. Diverse executive coaching, HR-optimalisatie trajecten rond functie/profielbepaling, werving/selectie en onthaal.

Productiebedrijf voeding, Strategische workshops bepalen van visie/missie/waarden, strategische keuzes. Vertaling naar een strategisch HR-beleid. Procesdoorlichting HR praktijken en concrete optimalisatie van het werving & selectiebeleid, salarisbeleid arbeiders, opleidingsbeleid arbeiders. Trainingen op maat. Executive coaching.

Productiebedrijf metaal, Opzetten van een opleidingsbeleid voor arbeiders in een productiebedrijf – introductie van competentie denken, een nieuwe manier van leidinggeven. Project- & procesbegeleiding bij opstart en invoering van een competentiegericht opleidingsbeleid voor 350 arbeiders. Diverse gerichte trainingstrajecten gespreid in de tijd op maat voor teamleaders rond leiderschap en gesprekstechnieken, Trajecten Werkplekleren “Train de trainer” – opleiding op de werkvloer rond “instructies geven”. Op maat coaching en training van de productieleiding.

Scholengroepen/ Universiteit Teamsessies verbindend samenwerken. Visie, missie en strategische kaders opbouwen & vertalen naar HR-aanpak. Conflictbegeleiding – Individuele & Team coaching directieteam

Ziekenhuis, Doorlichting van operatiekwartier – project & procesbegeleiding met focus op verbeteren van multidisciplinaire samenwerkingStrategische workshops met kader – werkgroep opstart met personeel

Beveiligingsfirma: Organisatiewaarden vertalen naar praktijk/beleving. vanuit de centrale waarde workshops opgezet om medewerkers en leidinggevenden hiervan te doordringen en eigen bijdrage in het dagelijkse gebeuren vorm te geven met focus op onderlinge samenwerking.

Machinebouwer: Opzetten van het volledige HR-beleid voor deze scale-up: bepalen van de organisatiewaarden met vertaling naar rekruteringsbeleid, onthaalbeleid, opleidings- en ontwikkelingsbeleid, leidinggeven,… – implementeren van de processen en ondersteunen van medewerkers en leidinggevenden.

Vzw in de sociale sector: Procesbegeleiding van raad van bestuur, directie & medewerkers naar een nieuwe organisatiecultuur: ontdekken van de gedeelde waarden met effect op de gewenste cultuur en formuleren van advies/actieplan om dit te borgen.

Wat onze klanten zeggen

Kristien is een goede projectmanager, vooruitziend, oog voor detail, aandacht voor menselijke reacties en sterke impact om zaken in beweging te krijgen op vlak van talent & performance management!”
Stijn

“Met een nuchtere blik op complexe teams, rekening houdend met stakeholders die argwanend toekijken, weet Kristien de juiste snaar te raken om talenten in een richting te duwen waar ze in excelleren.”
Dirk

“Er is veel gedrevenheid en projecten worden afgerond binnen het bepaalde tijdsbestek. De aanpak, uitvoering en implementatie is tot in de puntjes afgewerkt. Het doel werd bereikt: het ingevoerde systeem werkt in de praktijk. Alles dik in orde! Bedankt Kristien.”
Steven

“Tijdens een tweedaagse bijeenkomst met Europese partners die elkaar nog niet kenden, heeft Harko ons op een heel plezierige manier begeleid bij het opstellen van een projectvoorstel. De voorbereiding was gedegen en er werden goede methoden uitgekozen die pasten bij de situatie en het moment, zoals een speeddate na een intensieve denksessie. Harko straalt daarnaast rust uit en houdt de sfeer goed in de gaten, waardoor het fijn is om hem als facilitator erbij te hebben. Wij hebben 2 topdagen gehad met zijn begeleiding!”
Esmeralde

“In het opzetten van het nieuwe beleidsveld ‘Voetganger’ heeft Harko een belangrijke begeleidende bijdrage geleverd. Hij heeft goede, bruikbare ideeën over werkvormen en hoe je mensen in een positieve ‘flow’ kan krijgen. Hij straalt rust uit en brengt op die manier ook rust in het traject. En daarnaast was hij voor mij als kwartiermaker een waardevolle sparringpartner. Hij stelt vragen die aan het denken zetten, observeert en geeft observaties op een prettige manier terug. Hij stelt op die manier dingen ter discussie en helpt tunnelvisie voorkomen.”
Hannah

“Heel fijn vind ik je tekeningen Harko: die helpen mij of de hele groep om tot een gezamenlijk beeld te komen, doordat we voorbij begrippen en taal gaan.”
Carolien 

“Wij hebben Hilde leren kennen in de drukste periode die we hebben meegemaakt sinds de opstart. Eén telefoontje was genoeg waarna Hilde de urgentie begreep en onmiddellijk actie nam en klaar stond om ons te helpen. Energie is waar wij goed in zijn en alles wat daarvan afwijkt was op dat moment bijzaak. Na de eerste kennismaking was voor Hilde echt duidelijk wie we zijn, waar we voor staan en waar we naartoe willen. Groei door amibitie maar ook door noodzaak. Zonder al te veel worden eraan vuil te maken wist Hilde hoe wij in het bedrijf staan, wat onze waarden zijn en welke mensen er bij ons passen. Heel onze ambitie neerpennen hadden we zelf niet beter kunnen doen. De juiste profielen in kaart brengen en alles tot een match brengen is voor ons een enorme ontlasting geweest en het belangrijkste van alles: het was er knal bovenop. In mijn netwerk wist ik onmiddellijk mensen die op zoek zijn naar iemand als Hilde dus hebben haar ook in vol vertrouwen geïntroduceerd om zo anderen te helpen zoals ze ons geholpen heeft! Hilde is voor ons ‘de’ partner geworden die we zochten!” Wesley

“Ik heb met Hilde een aantal HRM-dossiers aangepakt. Als kleine opstartende KMO heb je hiervoor noch de kennis, noch de tijd. Hilde heeft mij hierbij ontlast met een goede oplevering van het gevraagde. Ze werkt heel flexibel en geeft een grote bereikbaarheid. Hetgeen nodig is bij ondernemers. Daarnaast werkt ze op maat van de klant met een grote betrouwbaarheid en discretie. Een aanrader!” Nyree

HR- ANALYSE & OPTIMALISATIE

HR-DOORLICHTING & OPTIMALISATIE

Onze senior HR-consultants bouwden een jarenlange expertise op in het opbouwen en ombouwen van HR-processen, systemen en structuren op mensenmaat.

VISUALISEER GROEI & VERANDERING

Werksessies bij Zicht op Zee, kunnen extra ondersteund worden met een zakelijk tekenaar. 

Investeer in duurzame organisatieverandering boek je gratis intakegesprek