Groepstraining en workshop op maat

Marijke Lingsma

Groepstraining en workshops op maat

We maken pragmatische opleidingstrajecten op maat, na een grondige intake.

Thema’s die leven op de werkvloer, gevoeligheden en achterliggende leerdoelstellingen worden in kaart gebracht.

We bouwen het opnemen van eigenaarschap/persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfleiderschap optimaal in.

Sessies kunnen zowel life als online ingericht worden. 

Contacteer ons.  Boek je gratis intakegesprek

Ons trainingsaanbod vernieuwt regelmatig – onderstaande thema’s geven alvast een beeld van wat er mogelijk is als thema. Kijk zeker ook even naar ons actuele open aanbod onder de rubriek Academy.

 • Eerst begrijpen en dan begrepen worden: basisvaardigheden communicatie
 • De kunst van feedback geven & feedback ontvangen
 • Betrokken leidinggeven  – leiding geven op afstand
 • Grenzen stellen & assertief communiceren
 • Geweldloos communiceren
 • That’s my team! Inzichten in teamdynamica: hoe kan ik mijn team sterker maken?
 • Moeilijke gesprekken voeren voor beginners
 • Spelen met conflicten: durvend op de plek van de moeite staan
 • Omgaan met (de)motivatie – weerstand – conflicten
 • Actieve workshop: bouwen aan onderling vertrouwen
 • Positief omgaan met ziekteverzuim: gespreksvormen oefenen
 • Intervisie als werkvorm integreren op de werkvloer
 • Coachvaardigheden voor leidinggevenden
 • Verbindend leiderschap –  (Zelf)leiderschap
 • Train de Trainer – werkplekleren
 • POP-gesprekken voeren hoe doe je dat?
 • Functionering – en evaluatiecyclus in theorie en praktijk
 • Competenties in de praktijk tot ‘leven wekken’
 • Sollicitatiegesprekken voeren – interne selecties performant uitvoeren
Reserveer nu
boek je workshop

 

Wat onze klanten zeggen


“Zicht op Zee verzorgde een talent- en motivatietraining voor al onze medewerkers binnen een belangrijk organisatieontwikkelingstraject. De klik was er van bij het eerste contact. Ik vat onze samenwerking graag als volgt samen: – enthousiast en betrokken. – Kristien is in staat het vertrouwen van onze mensen te winnen – én voldoende nuchter om in erg relatiegerichte context resultaatsgericht te blijven kijken!“
Thierry

“Zeer praktijkgericht vanuit de effectieve behoeften van de groep leidinggevenden vertrokken. Veel persoonlijke inzichten en ideeën opgedaan. Ik kreeg veel handvaten mee als leidinggevenden van een nieuw team.”
Carine

“Bedankt voor de boeiende opleiding Kristien! De vrij droge materie werd toch op een vlotte en aangename manier gebracht. Verschillende punten werden gestaafd met voorbeelden uit de praktijk. Er was ruime inbreng mogelijk van de groep. Als er plots een item vanuit de groep naar boven kwam, werd daar uitgebreid stilgestaan zonder onmiddellijk terug naar de presentatie te grijpen.”
Maarten

“De training was erg op maat van onze organisatie. Sterk praktijk gericht. Voldoende herhaling en terugkoppeling naar de vorige sessie. Interactief & Voldoende tijd bij vragen/knelpunten om tot een goed gesprek en duidelijke conclusies te komen”
Wilfried

“Ik heb de uitvoering van de opdracht ‘opleiding evaluatoren & infosessie personeel over het nieuwe evaluatiesysteem’ met Zicht op Zee als zeer positief ervaren. De samenwerking verliep gedurende het ganse traject – van bij de voorbereiding tot aan de evaluatie – vlot en soepel. Er werden duidelijke afspraken gemaakt en deze werden steeds stipt nagekomen. De inhoud van het traject werd bepaald in onderling overleg. De inbreng van Kristien hierin was steeds professioneel en constructief. De training zelf verliep in een open, veilige sfeer. De lesgever was zeker bekwaam en had een luisterend oor. Er was steeds ruimte voor vragen. We kregen hele concrete en praktische tips en suggesties om het proces nog te optimaliseren. Vanuit de deelnemers hoorden we enkel positieve signalen. We zien een verdere samenwerking met Zicht op Zee zeker zitten op vlak van training, coaching en HR-ontwikkelingsprojecten.”
Marie-José

“Ludo slaagt er dikwijls in om op een speelse maar rake manier lastige boodschappen op tafel te krijgen en daardoor op een laagdrempelige manier hardnekkige patronen te benoemen en in beweging te krijgen. Hij vindt het van wezenlijk belang om mensen in hun waarde te laten én tegelijk te stretchen om nieuwe horizonten te willen verkennen.”
Joost

GROEPSTRAINING & WORKSHOPS OP MAAT

We maken pragmatische opleidingstrajecten en workshops op maat, na een grondige intake.  

   

TEAM COACHING – CONFLICTBEGELEIDING

Zoek je professionele externe ondersteuning om in je team(s) doelgericht te werken aan werkprocessen, werkresultaten en onderlinge samenwerking? Wil je mensen onderling sterker  verbinden op de organisatiewaarden, -richting en -doelen? Wil je werk maken van een optimalere onderlinge samenwerking en conflicten die leven constructief ombuigen? 

   

BELBIN TEAMROLLEN

Deze tool geeft inzicht in de specifieke teamdynamiek van jouw team. Welke rollen passen (niet) bij je? Het is een startpunt en middel om een team ‘voedsel voor gesprek’ te geven op een laagdrempelige én constructieve manier in constructieve beweging te komen. 

   

Investeer in je team boek je gratis intakegesprek