Partners in verandering

Albert Einstein

Partners in verandervraagstukken

Als doorwinterde project & procesbegeleiders in tal van verandervraagstukken, ondersteunen we uw organisatie op maat. 

We zijn afstandelijk/betrokken partners in jullie verhaal, sensitief de opportuniteiten analyserend. Met oren/ogen en voelsprieten voor wat er leeft, maar (nog) niet uitgesproken wordt, stimuleren we medewerkers & teams van binnenuit tot het zelf opnemen van eigen verantwoordelijkheid.

Onze focus ligt eveneens in het bewaken van het helikopterperspectief. We helpen u om van op een afstand te kijken naar eigen processen, structuren en patronen die de organisatie kenmerken. We onderzoeken waarderend wat uw organisatie versterkt en verzwakt. Met uw organisatie en team maken we zichtbaar, waar kansen liggen, om het meer doelgericht én met draagvlak uw doelen te bereiken.

Met de juiste stakeholders aan tafel, de focus op de centrale thema’s die er toe doen, verbinden en versterken we mensen om samen in beweging te komen. Het team van Zicht op Zee, bouwde een stevige bagage op in dit werkterrein. Sessies kunnen zowel life als online ingericht worden.     

Boek je gratis intakegesprek

Voorbeelden van uitgevoerde projecten

Chemische multinational, Inrichten en faciliteren van strategische beleidsdagen, Project & procesbegeleiding in een verandertraject bij diverse afdelingen, Development centers & personal coaching van diverse medewerkers en leidinggevenden.. HR-advies op maat

Voorzieningen bijzondere jeugdzorg, “Ondersteunen en begeleiden van een organisatie/team/medewerkers in verandering” Diverse voorzieningen bijzondere jeugdzorg, workshops & individuele coaching medewerkers, executive coaching van leden directie; inrichten en begeleiden van strategische workshops. HR-advies rond optimalisatie van kernprocessen.

Gemeente Rotterdam“Veranderingsprocessen begeleiden bij het invoeren van de omgevingswet”. Deze nieuwe wet, vraagt om nieuwe instrumenten, processen, andere manieren van werken voor de overheid. Harko Stolte, ondersteunde in deze verandering het projectteam, via zichtbaar en begrijpelijk maken van de verandervraagstukken en mensen betrokken maken om nieuwe stappen te zetten in de organisatie.

Diverse lokale besturen, diverse projecten & procesbegeleidingen op maat: Evaluatie decretale graden, omgevingsanalyse, actualiseren van het HR-beleid gericht op performance management, rekrutering & selectie, opleidingsbeleid, functiekaarten met competenties, leiderschapsontwikkeling. Trainingstrajecten in leiderschapsontwikkeling.

Ziekenhuis, Workshops Visie/missie/waarden bepalen i.k.v. procesbegeleiding optimaliseren van samenwerking directieteam. Individuele executive coaching op maat.

Groep Woonzorgcentra, Faciliteren bij strategische beleidsdagen, nieuwe organisatie/organogram en dienstverlening. Uittekenen van een strategische opleidingsbeleid op maat. Diverse executive coaching, HR-optimalisatie trajecten rond functie/profielbepaling, werving/selectie en onthaal.

Productiebedrijf voeding, Strategische workshops bepalen van visie/missie/waarden, strategische keuzes. Vertaling naar een strategisch HR-beleid. Procesdoorlichting HR praktijken en concrete optimalisatie van het werving & selectiebeleid, salarisbeleid arbeiders, opleidingsbeleid arbeiders. Trainingen op maat. Executive coaching.

Productiebedrijf metaal, Opzetten van een opleidingsbeleid voor arbeiders in een productiebedrijf – introductie van competentie denken, een nieuwe manier van leidinggeven. Project- & procesbegeleiding bij opstart en invoering van een competentiegericht opleidingsbeleid voor 350 arbeiders. Diverse gerichte trainingstrajecten gespreid in de tijd op maat voor teamleaders rond leiderschap en gesprekstechnieken, Trajecten Werkplekleren “Train de trainer” – opleiding op de werkvloer rond “instructies geven”. Op maat coaching en training van de productieleiding.

Scholengroepen/ Universiteit Teamsessies verbindend samenwerken. Visie, missie en strategische kaders opbouwen & vertalen naar HR-aanpak. Coach/conflictbegeleiding – Individuele & Team coaching directieteam

Ziekenhuis, Doorlichting van afdeling – project & procesbegeleiding met focus op verbeteren van multidisciplinaire samenwerking – Strategische workshops met kader – werkgroep opstart met personeel

Wat onze klanten zeggen

“Goede projectmanager, vooruitziend, oog voor detail, aandacht voor menselijke reacties en sterke impact om zaken in beweging te krijgen op vlak van talent & performance management!”
Stijn

“Met een nuchtere blik op complexe teams, rekening houdend met stakeholders die argwanend toekijken, weet Kristien de juiste snaar te raken om talenten in een richting te duwen waar ze in excelleren.”
Dirk

“Er is veel gedrevenheid en projecten worden afgerond binnen het bepaalde tijdsbestek. De aanpak, uitvoering en implementatie is tot in de puntjes afgewerkt. Het doel werd bereikt: het ingevoerde systeem werkt in de praktijk. Alles dik in orde!”
Steven

“Tijdens een tweedaagse bijeenkomst met Europese partners die elkaar nog niet kenden, heeft Harko ons op een heel plezierige manier begeleid bij het opstellen van een projectvoorstel. De voorbereiding was gedegen en er werden goede methoden uitgekozen die pasten bij de situatie en het moment, zoals een speeddate na een intensieve denksessie. Harko straalt daarnaast rust uit en houdt de sfeer goed in de gaten, waardoor het fijn is om hem als facilitator erbij te hebben. Wij hebben 2 topdagen gehad met zijn begeleiding!”
Esmeralde

“In het opzetten van het nieuwe beleidsveld ‘Voetganger’ heeft Harko een belangrijke begeleidende bijdrage geleverd. Hij heeft goede, bruikbare ideeën over werkvormen en hoe je mensen in een positieve ‘flow’ kan krijgen. Hij straalt rust uit en brengt op die manier ook rust in het traject. En daarnaast was hij voor mij als kwartiermaker een waardevolle sparringpartner. Hij stelt vragen die aan het denken zetten, observeert en geeft observaties op een prettige manier terug. Hij stelt op die manier dingen ter discussie en helpt tunnelvisie voorkomen.”
Hannah

“Heel fijn vind ik je tekeningen: die helpen mij of de hele groep om tot een gezamenlijk beeld te komen, doordat we voorbij begrippen en taal gaan.”
Carolien 

HR- ANALYSE & OPTIMALISATIE  

HR-DOORLICHTING & OPTIMALISATIE

Onze senior HR-consultants bouwden een jarenlange expertise op in het opbouwen en ombouwen van HR-processen, systemen en structuren op mensenmaat.

VISUALISEER GROEI & VERANDERING

Werksessies bij Zicht op Zee, kunnen extra ondersteund worden met een zakelijk tekenaar. 

Investeer in duurzame organisatieverandering boek je gratis intakegesprek