Veranderen met PIT (perspectief, inzet, transformatie)


Veranderen met PIT: perspectief, inzet & transformatie

Wat? Teamtraject op maat
Waar? Externe locatie in afstemming met opdrachtgever
Wanneer? 2 volle dagen, op maat – in afstemming af te spreken
Prijs? trajectprijzen op maat na intake

Veranderen met PIT: Perspectief, Inzet & Transformatie

Tweedaagse residentiële workshop met een bestaand team dat de behoefte heeft om samen een pittige stap te zetten of een omslag te maken. Wetende dat veel veranderingsinitiatieven van buiten- of bovenaf geregisseerd worden, is dit aanbod er op gericht om teams samen met hun leidinggevende/ opdrachtgever mee eigenaar van verandering te maken.

Dus zoeken naar vrijheidsgraden om de eigen toekomst vast te nemen en op een gedreven manier een antwoord te zoeken op vragen naar

  • perspectief (waartoe?),
  • aantrekkelijke condities voor inzet (gezamenlijke afspraken?)
  • en concrete haalbare vervolgstappen (transformatie).

In de gehanteerde werkvormen willen we hoofd, hart én handen aanspreken.

Programma globaal

We starten met een diepgaande kennismaking, met u als aanmelder, van de context en je wensen. Waar wringt wat en met welke impact? Wat is jouw verhaal? Waar hoop je op en wat probeerde je al? ..

Vertrekkend van deze kennismaking, ontwerpen we op maat wat jij en ook de groep nodig heeft voor de gewenste transformatie.

Wil je meer weten? Contacteer Ludo Keunen, met je concrete vraag.

Begeleiding door

Ludo Keunen

Senior procesbegeleider

Praktische info

  • Alle praktische en logistiek afspraken worden gemaakt in afstemming met de organisator van deze walkshop: People Intent. Je kan Ludo Keunen hiertoe rechtstreeks contacteren.