Vragen ophalen en formuleren

Intervisiebegeleiding – ruimte voor de goede leervraag maken

Intervisie-vragen stellen met hulp van ‘het schurende achterwiel’

Bij een intervisie, nodig je deelnemers uit, om een vraag of casus in te brengen, waar vervolgens een de inbrenger, maar ook de ganse groep uit kan leren. In een gezelschap van professionals met vergelijkbare rollen zijn het vaak de ‘hoe kan ik …’ vragen. De casus is: ‘waar ik vandaag tegenaan loop’. Maar niet eenvoudig, een goede leervraag formuleren. Als intervisiebegeleider kan je heel concreet helpen.

Vandaag mocht ik als intervisie-begeleider met een groep, meer vertraagde aandacht geven aan de fase van vraag-inbrengen: bepalen waar een goede vraag in zit en komen tot en krachtige formulering met sterk eigenaarschap en verlangen om samen te gaan onderzoeken.

Het begon al bij binnenkomst: “ik loop hier wel tegenaan, maar ja, dat is logisch en te verklaren. Dus dat is niet iets om in te brengen.”.

Ik nodigde uit om toch de case in te brengen met volgende metaforische aanpak: “Als er iets is waar je tegenaan loopt in je (werk)leven, kan je het vergelijken met het wiel van je fiets dat schuurt tegen het frame (net als bij mij vanochtend gebeurde). Je kan er wel nog mee fietsen, maar het blijft je telkens weer afremmen en je weet dat je dit op een bepaald moment moet oplossen. Liefst voordat de band lek raakt (wanneer dat helemaal niet uitkomt).”
De vraag glipte niet weg en kwam alsnog op tafel.

Het proces van vragen formuleren is dan de volgende stap en een precies werkje: ik nodig nu uit om case te vertellen, en de bijhorende leervraag (kort) aan de groep te vertellen. Regelmatig wordt de krachtigste vraag terloops al in de eerste zin uitgesproken. Ik schrijf vaak daarom snel mee op een flipover. Er volgt nog meer uitgesproken informatie. Het belang van de vraag wordt niet zelden gerelativeerd en er volgen sjieke abstracte vraag-formuleringen, waarmee een algemene vraag ontstaat. Ik wijs nog eens naar de eerste woorden, check of ik die goed heb overgenomen. En vergelijk die met latere genoemde vraag-zinnen. Een interessant spel ontstaat: welke woorden voelen het best, resoneren het meest op de oorspronkelijke onrust? Vaak keren we terug naar de energie van de eerste woorden: daar zit het sterkste eigenaarschap: die glimlach, “ja dit is mijn vraag, zo staat hij er goed!”

De behandeling van de vragen ging vliegen en na 2 uur waren er veel leer-inzichten en de positieve energie om verder te kunnen als groep. Daar word ik als begeleider dan heel blij van.

intervisie #samenleren #vragen #energie