Walkshop Natuur-lijk Leiderschap


5-daagse Walkshop: Natuur-lijk Leiderschap

Wat? Walkshop 5 dagen in SPANJE
Waar? – Serra d’Irta
Wanneer? 30/09 t.e.m 4/10 2024
Prijs? all-in 2750 € (+21% btw) – zie detail

Walkshop- Natuur-lijk Leiderschap

Deze ‘walkshop’ is een meerdaags wandelavontuur met een open groep of met een bestaand team in een outdoor locatie. Dit kan zijn in het binnen- of buitenland, b.v. Andalusië. De begeleider Ludo Keunen, stemt graag af op voorkeur, praktische mogelijkheden.

Intentie is het opzoeken van een ongedwongen buiten-omgeving om de eigen binnen-kant te verkennen. Uitgangspunt is de paradox ‘hoe meer ik, hoe meer wij’ én omgekeerd: hoe meer ieder van mezelf kan ontdekken én inzetten, hoe meer we als team gezamenlijk ook onze vitaliteit kunnen versterken – als voorwaarde voor een effectievere en meer deugddoende samenwerking.

Het afstemmen van doelstelling en formule kan flexibel gebeuren, met de opdrachtgever én het team dat mee ‘op stap’ gaat.  

Uiteraard brengt ieder zijn/haar eigen aspiraties mee naar de walkshop, maar als begeleider(s) bieden we regelmatig ook een specifiek thema of ‘wijsheid’ aan:

Dit is geen opleiding, wel een transformatiebegeleiding.

Programma globaal

We starten met een diepgaande kennismaking, met u als aanmelder, van de context en je wensen. Waar wringt wat en met welke impact? Wat is jouw verhaal? Waar hoop je op en wat probeerde je al? ..

Vertrekkend van deze kennismaking, ontwerpen we op maat wat jij en ook de groep nodig heeft voor de gewenste transformatie.

Wil je meer weten? Contacteer Ludo Keunen, met je concrete vraag.

Begeleiding door

Ludo Keunen

Senior procesbegeleider

Praktische info

  • Alle praktische en logistiek afspraken worden gemaakt in afstemming met de organisator van deze walkshop: People Intent. Je kan Ludo Keunen hiertoe rechtstreeks contacteren.