Privacyverklaring

1. Aard van de te verwerken persoonsgegevens
In het kader van de bestaande overeenkomst en met het oog op een optimale dienstverlening dienen wij onder meer volgende persoonsgegevens te verwerken:
– Voor- en familienaam;
– Functie;
– Organisatie;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummers;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer;
– Ondernemingsnummer;
– Facturatiegegevens.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de Zicht op Zee ComV. Haar maatschappelijke zetel is gelegen te 3511 Kuringen, Blookstraat 9 met als het ondernemingsnummer BE0646.705.433. Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht bij Zicht op Zee CV via brief op het bovenstaand kantooradres of via e-mail (info@zichtopzee.net).

3. Privacyverklaring
Zicht op Zee CV hecht veel belang aan uw privacy en wenst dan ook (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Met het oog hierop werd een privacyverklaring opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe en voor welke doeleinden Zicht op Zee ComV uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van de bestaande overeenkomst, over welke rechten u in dit kader beschikt, hoe lang uw persoonsgegevens zullen worden bewaard en bij welke instantie u terecht kan in geval van klachten.

4. Toestemming
U verklaart hierbij een kopie te hebben ontvangen van de privacyverklaring, hiervan kennis te hebben genomen en bijgevolg uitdrukkelijk in te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens.
Voor akkoord,
NAAM – VOORNAAM:
DATUM:
HANDTEKENING: