Conflictvaardig in dialoog: constructief ruzie maken


Conflictvaardig in dialoog: constructief ruzie maken

Wat? Teamsessie (op maat)
Waar? externe locatie in afstemming
Wanneer? Op maat – halve dagsessie (4u)
Prijs? trajectprijzen op maat na intake

Conflictvaardig in dialoog – constructief ruzie maken

Bots je in je team regelmatig op weerstand en weet je niet hoe je deze kan ombuigen? Er zit een “olifant in de kamer”, die voor geroezemoes en ongenoegen zorgt, maar niemand durft hem bij de staart te pakken. Of nét wel, maar met explosief gedrag als gevolg?

Dit is geen opleiding, wel een transformatiebegeleiding.

Een doelgericht & sensitieve aanpak op maat van jou als leider & van je team. We nemen iedereen mee in groei beweging, op weg naar het de-escaleren van het conflict. We faciliteren een omgeving voor deze de-escalatie. En dat is maatwerk uiteraard.

Zoek je meer diepgang? Deze sessie kan ook als een onderdeel in een meerdaags groeitraject op maat voor leiders, teams & organisaties georganiseerd worden. Contacteer ons, met je concrete vraag.

Programma globaal

We starten met een diepgaande kennismaking, met u als aanmelder, van de context en je wensen. Waar wringt wat en met welke impact? Wat is het verhaal van dit team? Is er een kantelpunt geweest? Waar hoop je op en wat probeerde je al? ..

Vertrekkend van deze kennismaking, ontwerpen we op maat één of meerdere teamsessies, met aangepaste inhoud en werkvormen, die mensen uitnodigt om in een emotioneel veilige setting, zaken met LEF vast te pakken. Waar nuttig en nodig combineren we dit met individuele begeleiding/opleiding voor jou als leider en/of bepaalde deelnemers in het team.

Vervolgens organiseren en faciliteren we voor jouw team op maat, op een externe locatie, een eerste (halve) dag sessie. Bewustzijn en draagvlak masseren is hier de insteek: wat is het cruciale gesprek om te voeren? Waar moet het écht over gaan?

We bieden je vervolgens

  • Teambegeleiding: een aanpak op maat van het team, waar we als procesfacilitator in het team dynamische stuk dat lastig(er) loopt, gerichte interventies doen, die constructieve beweging op gang brengt. Hoe lang en intensief een traject loopt, is telkens in afstemming te bepalen.
  • Individuele begeleiding: dit kan zijn: gerichte begeleiding/opleiding als leider van het team, om in de rol van (bege)leider conflictvaardiger zaken aan te pakken. Het kan ook zinvol zijn één of meerdere teamleden een gericht begeleidingstraject aan te bieden, om een positieve hefboom in het teamstuk te kunnen bereiken.
  • Aanleren van gespreksvaardigheden: basis en versterken van conflictvaardig. We starten bij de fundamenten van ‘goede’ communicatie, oefenen onder meer verbindend communiceren, maar gaan ook stappen verder. Deze vaardigheden leren we u als leider, maar ook alle mensen betrokken aan, zowel verbaal en non verbaal conflictvaardig in concrete situaties van elke dag weerbaar te staan.

Begeleiding door

Kristien Jenaer

Senior procesbegeleider

Praktische info

  • Het kan zinvol en nuttig zijn, om diverse redenen, om meerdere senior begeleiders in uw traject in te zetten. Belangrijk verder is ook dat er een ‘klik’ is tussen de begeleider en het team. Neem een kijkje wie in ons team best bij uw organisatie past.