Woorden maken werelden

Woorden maken werelden

Ken je dit hilarische filmpje van Brigitte Kaandorp? “Ik heb een heeeeeeel zwaaaar leven, nee maar echt waar, het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar!” Heerlijk cabaret dat mij alvast helpt om te relativeren. Denken en praten in termen van ik ben een slachtoffer en daar kan ik niks doen” geeft niet direct die prikkel om in constructieve actie te schieten.

Taal heeft een directe impact op onze interpretatie en beleving van een situatie. We kiezen (on)bewust woorden om een situatie betekenis te geven en gaan daar ook naar handelen. De impact van die woorden kan ons naar beneden halen, doen verstarren of in een negatieve spiraal doen belanden. Herbenoem je dezelfde situatie met woorden, die een ‘objectieve’ waarde geven aan wat het nu is en wat het kan zijn, (liefst ook nog samen met anderen!) dan krijg je een wereld van verschil.

De kracht van woorden is immens.

Leer jezelf om bewuste vragen te stellen. Vragen met woorden die ruimte geven aan jezelf en anderen om te exploreren waar de mogelijkheden in die situatie zitten. Deze aanpak kan je een boost geven en creatieve mogelijkheden en de zin om in constructieve actie te komen prikkelen. Want “words create worlds”. Het is een uitspraak die ik oppikte in het college van David Cooperrider, één van de grondleggers van appreciative inquiry of het waarderend onderzoeken.

Wordt vervolgd.