Interactieve werksessies “Verbindend communiceren met bedrijfswaarden”

Interactieve werksessies “Verbindend communiceren met bedrijfswaarden”

‘We zijn transparant: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.’

Auteur: Hilde Lipkens
Trainer/coach & HR-projecten

Dit was één van de resultaten van een workshop die ik deed rond het bepalen van de bedrijfswaarden voor het bedrijf ‘Switch4u’, onafhankelijk expert in energiebeheer en -advies.

Oorspronkelijk ging ons eerste gesprek over het opstellen van functieprofielen, cruciaal om de organisatie te laten groeien en wezenlijk te versterken. Ik had dit louter vanuit een vaktechnisch oogpunt kunnen ‘fixen’ voor deze klant, maar we besloten samen om hierbij een stap verder te gaan en te zoeken naar wat een werknemer écht kan binden aan de organisatie: de bedrijfswaarden. Immers (potentiële) werknemers, die matchen met de organisatie, matchen vaak qua mentaliteit, delen dezelfde waarden. De bedrijfswaarden onderzoeken & concreet tastbaar maken, was dan ook een eerste belangrijke stap.

Workshop 1: Bepalen & verhelderen van bedrijfswaarden

Een boeiende en verrijkende sessie later rolden er 4 bedrijfswaarden uit de oefening: transparantie, energie, autonomie en meerwaarde. Maar hier bleef het niet bij:

  1. Elke waarde met vertaling in gedrag: wat verstaan we hieronder en hoe zien we dit in gedrag, zowel naar klanten, van de werkgever naar de medewerkers toe en in het team.
  2. Ezelsbrugje: de waarden werden verbonden tot het letterwoord T.E.A.M., zodat ze goed onthouden kunnen worden. Men laat de waarden ook doorsijpelen in het huisjargon: Teamboost sessies, meerwaardegesprekken, medewerkers die energiebommen worden genoemd enz.
  3. Vanaf dag 1: elke nieuwe medewerker krijgt tijdens de onthaalprocedure een onderdompeling in wat deze waarden betekenen.

Van blabla naar boemboem … dàt was de insteek van bij de start. Door samen met de zaakvoerders de bedrijfswaarden concreet te verwoorden, werd het draagvlak ook steviger om ervoor te zorgen dat het hier niet bij woorden blijft, maar men er effectief mee aan de slag gaat.

Ik pik er even de waarde ‘transparantie’ uit die voor het team het volgende betekent: “Als werkgever communiceren we op een directe wijze met de medewerkers zodat ze weten wat ze aan ons hebben. We benoemen de zaken feitelijk en zoals ze zijn en bespreken deze open en eerlijk. En vanuit respect voor elkaar. Populariteit komt daarna.” “Als werknemer benoemen we de zaken ook zoals ze zijn, gebaseerd op feiten, ‘helder’. Zaken zijn bespreekbaar.”

Uit: “Bouwkaarten Goed Gesprek” – Kaartenset

Workshop 2: Verankeren met de interactieve sessie “Verbindend Communiceren

Een wezenlijk volgende stap, om het arsenaal aan goede intenties ook écht tot leven te wekken samen, is de interactieve werksessie “verbindend communiceren”. In deze sessie raken we aan wat er écht toe doet. Begrijpen we mekaar ook écht? Doen we nu écht wel wat we zeggen dat we doen? Spannende onderwerpen worden niet gemeden, maar doorgesproken.

De dag voordien, ontving ik diverse berichtjes van deelnemers, die aangaven dat ze ernaar uitkeken. Superfijn om als begeleider om er zo aan te beginnen! 😊 De dag zelf: de energie zat goed, de interactie was top, de voorbeelden kwamen als vanzelf…

Niet altijd makkelijk om gevoelens of onderliggende behoeften te verwoorden, of om een gesprek uit de voorbije periode ‘verbindend’ over te doen, of tegen ‘de baas’ te zeggen wat er echt speelt. Maar het lukte. Enkele basis communicatietips bij de start werden afgesproken

Uit: “Bouwkaarten Goed gesprek” – kaartenset

We gingen door een praktijkgerichte en vooral interactieve sessie op maat van de individuele medewerker en de groep, èn afgestemd op de persoonlijke aandachtspunten die we in het begin van de workshop blootlegden, in alle vertrouwen.

We zagen welk verschil verbindend communiceren kan maken en hoe het in deze de cultuur en de waarden van de organisatie ondersteunt. Hoe er op die manier ècht geluisterd wordt ook en rekening gehouden kan worden met elkaar. Hoe je tot een (h)ècht team komt.

De feedback na de sessie vanuit de groep sprak boekdelen:

‘Ik had hoge verwachtingen van deze opleiding omdat communicatie me interesseert. Hilde heeft deze overtroffen! Het vloog voorbij om dat ze het interactief en leuk heeft gemaakt. Ik heb veel bijgeleerd! We hebben ‘real life’ situaties gebruikt wat het gemakkelijker maakt om te integreren.’ – Farah, commerciële energiebom

‘We hebben voorbeelden uit de praktijk behandeld waaruit duidelijk werd hoe het beter kan.’ – Yves, zaakvoerder

‘Hilde, hartelijk bedankt voor deze fijne dag! Ik heb veel geleerd en ik ga echt mijn best doen om dit toe te passen!’ – Lizet, cijferbom

 ‘Een toffe leerrijke ervaring die ik aan iedereen zou aanraden!’ – Thomas, commerciële energiebom

Het gevoel van mezelf en bij de groep na afloop van de sessie: betrokken en enthousiast, omdat de onderliggende behoefte aan ‘helderheid’ en ‘ ontwikkeling’ ingevuld werd.

Is een interactieve werksessie rond “verbindend communiceren” of “verhelderen van bedrijfswaarden” ook het thema, waar je als organisatie in wil versterken? Contacteer Hilde Lipkens  of info@zichtopzee.net.

Het ganse team van Zicht op Zee, is bovendien een krachtig collectief met senior expertise om mensen, teams en organisatie in de beweging te brengen. Je kan ons inschakelen voor doelgerichte coaching, training en begeleiding bij veranderprocessen. We bouwen graag mee aan een bedrijfscultuur waar ‘heldere durvende dialogen voeren met mekaar’ de basis is.

De illustraties bij dit artikel zijn afkomstig uit de kaartenset “Bouwkaarten Goed Gesprek”: Wil je vlotter tot de essentie komen in je gesprekken, dan helpen de kaarten hierbij. Klik hier voor meer info om een eigen set aan te kopen.

Leren uit waarderend perspectief

Leren uit waarderend perspectief

Auteur: Ludo Keunen,
Senior procesconsultant
& veranderarchitect

Memorabele verjaardag

Eén jaar leven in een pandemie doet iets met een mens!

Voor de één is het virus heel reëel en dichtbij geweest, voor de ander is de impact vooral het leven met beperkingen in bewegingsvrijheid, menselijk contact of veranderende (telewerk!) en soms wegvallende professionele activiteiten.

De opeenvolgende crisismaatregelen eisen – zowel in eigen land als wereldwijd – een zware tol. Om er maar eentje te noemen: de psychologische belasting van een onvoorspelbare toekomst wordt lastiger om dragen, door het gebrek aan heldere sociale en economische perspectieven wordt het publieke debat gedomineerd door frustratie, een toenemende drang naar herstelde vrijheid en de hoop op een revival van de “roaring twenties” van de vorige eeuw.

Uitnodiging voor een frisse focus: wat hebben we goed gedaan?

Toch ben ik ervan overtuigd, dat het verhelderend, verbindend en kracht-gevend is, om bewust stil te staan en vanuit een lerend en kritisch waarderend, onderzoekend perspectief te kijken naar wat deze pandemie met ons deed. Ik daag je uit om deze twee vragen op de debattafel te leggen:

  • Wat leren we uit onze ervaringen als individu, als samenleving of zelfs als menselijk ras over onszelf? Wat hebben we als menselijke soort goed gedaan in deze crisis?
  • Welke van deze ervaringen prikkelden ons en zijn bruikbaar om mee te nemen naar een gewenste toekomst?

Opvallende trends

Vanuit dit waarderend, onderzoekend perspectief zie ik alvast enkele opvallende trends bovendrijven: toegenomen solidariteit, versterkte inventiviteit en intensere aandacht voor menselijke verbinding.

Met toegenomen solidariteit bedoel ik meer dan het spontane avondapplaus voor de zorgverstrekkers tijdens de eerste lockdown. Het is bijvoorbeeld verbazend hoe snel ziekenhuizen de omschakeling in hun zorgproces hebben gerealiseerd om letterlijk en figuurlijk ruimte te maken voor covid-gebonden zorg. Ik zie eveneens hoe met lokale initiatieven oplossingen werden gezocht voor lokale behoeften – gaande van buurthulp bij het winkelen tot het beschikbaar stellen van laptops voor leerlingen met weinig middelen die zich plots met online onderwijs moeten behelpen, vrijwilligers die zich nuttig maken door hulp te bieden in woonzorgcentra… Het stemt me positief.

Inventiviteit met grote ‘I’ werd zeker getoond in de snelheid waarmee wereldwijd vaccins werden ontwikkeld voor dit tot voor kort onbekend virus. We behaalden een topsnelheid, enerzijds gemotiveerd door een wereldwijde urgentie, maar ook omdat we erin slaagden om over grenzen heen intellectuele inventieve krachten te bundelen mét positief resultaat – ook bij de regulerende instanties.  Ik stel ook een grootschalige verfrissende inventiviteit vast in uiteenlopende beroepen en sectoren waar dagelijks nieuwe creatieve oplossingen een antwoord zijn op de veranderende omstandigheden en beleidsmaatregelen. Gaande van afhaalmenu’s bij restaurants tot standenbouwers die vaccinatiecentra in elkaar timmeren en cultuurhuizen die met beperkte middelen toch beklijvende online ervaringen weten te brengen.     

Niet in het minst is de behoefte voor menselijke verbinding voor elk van ons voelbaar duidelijk geworden. Het levensreddende isolement raakte veel kwetsbare groepen in de samenleving psychologisch/emotioneel extra hard. Klappen vielen en vallen nog steeds in elke hoek: de senior in het WZC, de jongere die zich te lang opgesloten voelt in de ‘wachtkamer’, de jonge horeca ondernemer, de muzikant, .. de angst om er aan onderdoor te gaan heerst. Psychologische hulpverleners hebben handen te kort. De corona-crisis creëerde een breed bewustzijn dat het ‘bruto nationaal geluk’ vooral afhangt van directe persoonlijke contacten. Als overleven op het spel staat, komen menselijke basisbehoeften weer zichtbaarder op de voorgrond.

Menselijke ‘verbindkracht’ in elke werkcontext is het antwoord

Ook in werkcontext wordt ieder van ons uitgedaagd ‘het’ anders te organiseren. Het blijkt des te meer dat een gezonde werkcontext ontstaat waar leidinggevenden zich het best konden aanpassen aan de nieuwe online en afstandsrealiteit door vooral in te zetten op voelbare betrokkenheid, persoonlijke aandacht, heldere communicatie en werkafspraken om zo medewerkers vertrouwen te geven in plaats van focus leggen op verhoogde controle.

Opvallend in het online werken met teams is dat die verbindkracht gaandeweg ook sterker naar voor komt. In de eerste corona-maanden waren er vooral geluiden dat de online samenwerking eigenlijk wel productief en efficiënt kon zijn, dat op tijd starten zelfs makkelijker was en dat er online minder door elkaar gepraat wordt (ook al omdat de bandbreedte dat niet toelaat).

Die taakgerichte euforie maakte geleidelijk plaats voor een behoefte aan meer persoonlijk her-connecteren: de informele afstemming voor en na meetings wordt gemist, de behoefte om besluiten en werkafspraken onderling te ‘kalibreren’ neemt toe, een virtuele check-in bij de start van meetings blijkt de ontbrekende verbondenheid te versterken én ook taakgericht te renderen in de vorm van een meer open overleg. Met frisse energie meestappen in de zoektocht hoe ook online en later hybride samenwerking meer kan zijn dan “second best” is een uitdaging waar ik graag op inga.

Nood aan frisse energie in je organisatie?

Versterk vanuit het waarderend perspectief

Wil je team-of organisatieprocessen krachtiger te maken, gesteund door een externe veranderbegeleider? 

Als je die waardevol perspectief verder wil verkennen, neem gerust contact op: ludo.keunen@pandora.be of info@zichtopzee.net.

Het ganse team van Zicht op Zee, is bovendien een krachtig collectief met senior expertise om mensen, teams en organisatie in de beweging te brengen. Je kan ons inschakelen voor doelgerichte coaching, training en begeleiding bij transitieprocessen.

#waarderendperspectief#appreciativeinquiry#mindset#inspiration#reinvention#energie #verbindkracht #krachtigevragen #betrokkenheid #persoonlijkeaandacht #vertrouwen #debat #reconnectie

Ver-BEELD-kracht in procesbegeleiding

Ver-BEELD-kracht in procesbegeleiding

Auteur: Harko Stolte, proces & organisatieadviseur procesillustrator

Direct gegrepen

Ik heb zelf de kracht van de ‘pivotal moments’-oefening kunnen ervaren, toen ik twee jaar geleden deelnam aan een intensief ervaringsgericht leerproces met een grote internationale groep deelnemers. Ik was direct gegrepen en enthousiast. Een ervaring die aan impact groeide ook in de weken daarna én me inspireerde als zakelijk tekenaar.

Bijzonder en betekenisvol

We kregen de opdracht om de drie meest ‘pivotal moments’ uit ons gedeelde leertraject te benoemen. Een pivotal moment is zoiets als ‘bijzonder en betekenisvol’, maar dat kun je natuurlijk ruim zien. Deze voor mij toen onbekende, Engelse term voelde direct als een uitnodiging voor diepe reflectie in toegevoegde waarde: het vraagt niet alleen om stil te staan bij iets bijzonders als ervaring (in zien, denken, voelen en in energie), maar het begrip nader toegelicht, geeft ook richting om je brein in een waarderend, kritisch onderzoekende stand  te zetten. Ik was zeker niet de enige die geïnspireerd raakte en het leverde een mooie reeks betekenisvolle verhalen op.

Groeiende rijkdom van leren

De oefening start in kleine groep (4-8 deelnemers) en bouwt op naar een plenair moment met de gehele groep. Hierbij viel mij op dat de persoonlijke keuze van hét cruciale moment, vaak overeenkomt met de keuze van andere deelnemers, maar dat de vertelling van waarom dit zo betekenisvol was voor hem/haar, enorm kan verschillen en dat net daar een nieuw leerelement ontstaat. In de conversaties over de gezamenlijke verhalen ontstaat het rijke leren van de groep en vormt zo een nieuw gezamenlijk ankerpunt. Door hier later aan te herinneren, worden ook nog nieuwe accenten toegevoegd en blijft het langer ‘alive & kicking’. Sommige ervaringen groeien uit tot mythische verhalen over lessen in het collectief geheugen!

Mijn toevoeging als tekenaar & procesbegeleider

In mijn loopbaan als zakelijk tekenaar en procesbegeleider, ben ik deze oefening vaker zelf gaan gebruiken als persoonlijke terugblik, maar nu ook telkens vergezeld van ‘betekenisvolle tekeningen’. De beelden die ik creëer laten me toe om het proces en de uitkomst beter te onthouden én dat ik ook de ervaring beter te “verinnerlijken”. Telkens als ik deze beeldende terugblik ook deel met mensen die erbij waren, hen erbij uit te nodigen tot gesprek, worden mijn eigen opgetekende leerervaringen, verrijkt met die van anderen. De verhalen en tekeningen wakkeren het dieper leren verder aan voor mezelf én de andere.

Mijn persoonlijke pivotal moments, verbeeldend weergegeven, als her-innering voor mezelf en (leer)inspiratie voor de andere deelnemers in het leertraject.

Beelden zeggen meer dan woorden en kunnen meerdere woorden zeggen

Natuurlijk kun je de oefening beperken tot het delen van de verhalen over wat er was.

Als zakelijk tekenaar & procesbegeleider luister ik inlevend naar de verhalen die ontstaan in teamworkshops, sessies in veranderbegeleiding enz.. en maak ik procestekeningen. Soms tijdens het proces, en/of soms in nabeschouwing, als voorzet bij een volgende interventie. Meestal vertrekt de opdracht, vanuit de intentie te verbeelden wat er was, als een beklijvende herinnering. Maar ik belicht graag ook de andere mogelijkheden.  

  • Door de beelden erbij te laten tekenen, wordt de kans om gezamenlijk te verbinden met dat moment en met elkaar, sterk vergroot: beelden zeggen immers veel meer dan woorden en kunnen meerdere lagen van betekenis toevoegen.
  • De tekeningen bevatten de kernelementen, waarmee het moment weer her-innerd kan worden en ieder zijn eigen leer-verhalen kan maken en vertellen. Door het op-tekenen, helpen ze je ‘op’ jouw verhaal te komen.
  • Via de tekening kan zelfs ruimte ontstaan voor inspiratie over wat nog komen gaat
  • De beelden helpen ook samen gedeelde focus te leggen te en aandacht te richten naar wat er écht toe doet.
My 2O2O Journey (C) Harko Stolte

Interesse in deze werkvorm?

Overweeg je om inspirerende Ver-Beeldkracht in te zetten en zo je team-of organisatieprocessen krachtiger te maken? Aarzel niet en neem contact met me op: Harko Stolte, (+31)6-30155256 of via info@zichtopzee.net

Ik help je als zakelijk tekenaar én procesbegeleider (coronaveilig nu digitaal) verder!

Het ganse team van Zicht op Zee, is bovendien een krachtig collectief met senior expertise om mensen, teams en organisaties in de beweging te brengen. Je kan ons inschakelen voor in coaching, trainingen en begeleiding bij (verander)processen. Ik nodig je uit: www.zichtopzee.net

Hapklaar leren

Hapklaar leren

Hapklaar leren

Slim gezien van de HR dienst welzijn & ontwikkeling van groep Hasselt!

Leidinggevenden in groep Hasselt, ontmoeten elkaar regelmatig voor een hapklaar leermoment. In coronatijden is dat digitaal lunchen met leergoesting.

Samen op een ontspannen manier, frisse ideeën uitwisselen en knabbelen op nieuwe inzichten en concreet toepasbare tips. Groep Hasselt weet zo op een fijne & smakelijke manier mensen samen te brengen.

Zicht op Zee serveerde en faciliteerde enkele “Lunch & Learn” sessies op maat en lekker interactief.

Smaakte alvast naar meer… Daarom mag ik ook in 2021 een reeks rond diverse topics in: “Versterken van leiderschap”, “Met impact communiceren” en inzetten op “Verbinding en betrokkenheid in eigen team en in 1 op 1 relaties” op het menu zetten.

Heerlijk! 🙏voor het vertrouwen

Auteur: Trainer & organisatie coach, Kristien Jenaer

#groeimindset#leiderschapsontwikkeling#Hasseltheefthet#lunchandlearn#zichtopzee#lerenvanelkaar